CERTIFICATS D'ESTALVIS DE LA MÀ DE GREEN CARE

LLAGOSNET anualment emet certificats d'estalvi de recursos a aquelles empreses que opten per productes eco-certificats de la gamma Green Care Professional

Concretament, els certificats presenten els resultats d’estalvi en el consum de petroli, plàstic i CO₂ d’aquelles empreses que han confiat en productes de neteja i higiene ecològics d’aquesta gamma. En el càlcul es té en compte tant els components del packaging com la formulació dels detergents. Els volums certificats i les puntuacions relatives es basen en les certificacions Ecolabel i CradletoCradle i estan validades per Intechnica Cert GmbH, un organisme certificador independent.

Green Care Professional, és la marca de productes de higiene i neteja professional amb més productes eco-certificats registrats i amb les màximes eco-certificacions del mercat.

Conèixer el potencial d’estalvi de recursos de l’empresa és possible amb la calculadora de rendiment GREEN CARE: https://get.wmprof.com/.

Aquesta eina permet visualitzar de forma ràpida i amb poques dades, quina seria la contribució de l’empresa al planeta i a la salut de les persones, en el cas d’optar per productes eco-certificats en comptes de convencionals.

Certificat d'estalvi de Llagosnet 2022-2023
Certificat d'estalvi de Llagosnet 2022-2023