Els Plans Generals d’Higiene (PGH) inclouen les accions preventives bàsiques que les empreses manipuladores d’aliments han de seguir per garantir la seguretat alimentària i dels seus treballadors.

Els PGH esdevenen una eina de treball amb la que els treballadors poden conèixer els procediments i indicacions per operar en les diferents activitats de higiene, neteja i desinfecció.

Cada pla es concep de manera personalitzada tenint en compte les característiques pròpies de l’empresa i del sector d’activitat. Altrament, el PGH va acompanyat d’accions d’implementació eminentment pràctiques per tal de garantir l’adopció del protocol de neteja pels usuaris i la resolució de dubtes i consultes.

El seu disseny, intuïtiu i molt visual, facilita el seguiment dels procediments a col·lectius multiculturals.

LLAGOSNET disposa d’una plataforma pròpia que permet dissenyar els PGH amb major flexibilitat i rapidesa, garantint la correcta implementació des del primer dia de posada en funcionament, així com la seva actualització per donar resposta a les noves regulacions.