JD JONTEC Nº1

Decapant enèrgic de ceres sense esbandit prepara els terres reduint al 50% el temps de decapat