SUMA GRILL D9

Desgreixant enèrgic concentrat per la neteja periòdica de forns i planxes