Diversey

Divsersey es basa en la creença ferma de que la neteja i la higiene són elements fonamentals de la vida i que aquesta tasca constitueix un servei vital. Constantment es busquen tecnologies revolucionàries que ofereixin una plena confiança als clients de tots els sectors globals.